Barnets Samvær

Sådan nedbringer eller afskaffer du barnets samvær

Nedbring eller afskaf samværet

Systemet fungerer således at ...

Ved at fremhæve at der er konflikt mellem forældrene kan du nedbringe barnets samvær.

Det kan også fremme din sag, hvis det fremgår at reaktionerne kommer som følge af samværene og ikke barnets normale færden i hjemmet hos dig eller i barnets normale institution.

Du vil oftest have tættest tilknytning til institutioner og kan f.eks. bede dem om at komme med udtalelser. Erfaringsmæssigt kan institutionerne være tilbøjelige til at føje en vedholdende bopælsforælder fremfor at risikere at skabe en konflikt med pågældende. Det er i institutionernes interesse at undgå intriger og dårlig omtale i deres lokalmiljø hvor deres kommende børn (og levebrød) skal komme fra. Én utilfreds forælder kan forvolde megen negativ omtale.