Mors Manual

Fuld forældremyndighed, bopæl og samvær - Til barnets bedste

Fuld forældremyndighed, bopæl og samvær

Mange mødre har problemer med en tidligere livspartner som de har børn med. Denne far kan i nogle tilfælde have en uhensigtsmæssig indflydelse på barnet hvorfor det kan være vigtigt at minimere barnets snitflade med faren.

Samtidig er mange mødre hæmmet af en begrænset økonomi og har ikke råd til at rådføre sig med fagpersoner under et forløb i f.eks. Kommunen, Familieretshuset, Familieretten eller hos Politiet.

Her på siden kan du få hjælp til hvordan du håndterer sådan et forløb.

I sådan et forløb kan det nemlig være i din og barnets interesse at du modtager barnets bopæl, får fuld forældremyndighed og nedbringer/afskaffer samværet, så du skærmer dit barn mod negative påvirkninger.5 enkle trin til afskæring af far

Hvis du som mor ønsker fuld forældremyndighed, bopæl og afskaffelse af samværet, kan du anvende følgende fremgangsmåde:

  1. Mest tid: Først bør du sikre dig at du har mest tid med barnet og fremstår samarbejdsvillig
  2. Bopæl: Du kan nu søge bopæl (Anvend bl.a. din mer-tid med barnet som argument. Du kan også søge umiddelbart efter fødslen.)
  3. Konflikt: Konflikt vil herefter tale til din fordel
  4. Forældremyndighed: Du kan nu søge fuld forældremyndighed
    (Anvend konflikt som hovedargument.)
  5. Samværstid: Du kan nu søge nedsat samværstid
    (Anvend konflikt som hovedargument.)

Når først vægten er tippet i dit favør ved at du f.eks. har mest tid med barnet, er det stort set bare at køre på med punkterne i nævnte rækkefølge.

Herefter er barnet i store træk dit alene og faren kan ikke længere få informationer om barnet via myndighederne gennem aktindsigt. Det være sig om sagsforløb, lægeoplysninger mv., han kan sågar nægtes al information om barnet hvis der vedbliver med at være konflikt mellem forældrene.

Mulighederne står også åbne for at skifte barnets efternavn hvis I f.eks. har været gift og barnet bærer farens navn.

Har du og barnet været på krisecenter, er det en sagsmæssig fordel, idet afskæringen af faren som regel vil gavne dig i den videre sagsbehandling.

Hvis skyld er det?

Under sagsbehandlingen og afgørelser skelner man ikke til hvem af forældrene der er skyld i konflikt. Dermed kan man som forælder altså godt optrappe konflikten, og samtidig være den forælder som har gavn af konflikten, f.eks. i form af opnåelse af fuld forældremyndighed eller ophør af samvær med faren.

Citat fra Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær:

"Skyldsspørgsmålet har ikke betydning for vurderingen af samværsspørgsmålet [...] Det afgørende for vurderingen er således, hvordan konflikten påvirker barnet og ikke, hvem konflikten skyldes."

For at dokumentere og underbygge konflikten, kan det være en fordel at få iværksat en børnefaglig undersøgelse ved kommunen, indhente udtalelser fra børnehave, skole og læge eller speciallæge.

Man kan også indhente undersøgelser af barnet ved civile aktører som f.eks. ergoterapeuter, psykologer mv. - Disse skal typisk betales af egen lomme, og har deraf også ofte tilbøjelighed til at indeholde det ønskede resultat.

Jf. vejledningens afsnit 5.7 distanceres faren altid barnet hvis barnet kan kategoriseres som udsat, eller hvis barnet lider under forældrenes konflikt.

Læs mere under Konfliktoptrapning.

Citater

Ann Lindgaard er tidl. jurist i Statsforvaltningen.
(Citater fra podcastet "Uden min datter" af Anders Wendt)

"Interviewer: Vil moren altid være i stand til at holde faren væk?
Ann: Hvis man vil, så ja. Det er et meget kort svar, men ja, det kan man."

"Interviewer: Så man tror oftere på kvindens forklaring end på mændenes?
Ann: Ja, det er min oplevelse."

"Interviewer: Er det sværere at være mand i den her sammenhæng?
Ann: Helt sikkert. Uden tvivl."

"Ann: Der er så mange børn der mister relationen til den ene forælder hver dag, hvert år."

Statistik - og din risiko

Når du vurderer om du skal forsøge at tage kampen eller ej, kan det måske også hjælpe dig med at samle mod, at der statistisk er rigtig god mulighed for at du vinder hvis du bare opfører dig nogenlunde fornuftigt.

Selvom mange taler om at "fædrene fylder mere og mere i familiebilledet", eller at alle beslutninger bliver taget ud fra "barnets bedste", forholder det sig anderledes i praksis.
Du er jo tættere knyttet på barnet end faren, og det har langt de fleste myndighedspersoner også en underforstået erkendelse af.

Kigger du på søjlediagrammet herunder, kan du se at faren rent rådgivningsmæssigt vil være væsentligt ringere stillet end dig:

Kilde: Foreningen Far

Kigger du på du cirkeldiagrammet herunder, kan du se at langt de fleste børn også har deres bopæl hos deres mor:

Kilde: Danmarks Statistik

Økonomi

Som enlig mor har du formentlig en presset økonomi. Her er et par måder hvorpå du kan bevare din privatøkonomi.

Hold dig altid under indtægtsgrænsen for fri process

Efter omlæggelse af Statsforvaltningen til Familieretshuset, ender forældrene væsentligt oftere med selv at skulle betale sagernes omkostninger, hvis de ønsker afgørelser. Familieretshuset er overbelastet og kaster derfor sagerne direkte i Familieretten (Altså til domstolene) selvom de reelt selv burde foretage f.eks. mægling eller afgørelse. Sørg derfor altid for at holde dig under den årlige beløbsgrænse for fri process.
Et par gode råd er at du f.eks. søger nedsat tid, således du kan få mere tid med dit barn og samtidig være bedre økonomisk stillet i et skilsmisseforløb. Når du holder dig under grænsen for fri process, er retssager som regel gratis for dig.

Kilde: Retningslinjerne for fri process

Det kan være en god idé at søge børnebidrag så hurtigt som muligt

Ved at gøre det, sikrer du dig en indtægt - og svækker samtidig faren økonomisk. Det kan samtidig afholde faren fra at lade sager gå videre til afgørelse når han bliver klar over den økonomiske byrde det medfører, og som han i de fleste tilfælde selv skal betale for, da mænd rent statistisk har en højere indtægt end kvinder, og derfor også oftere går over indtægtsgrænsen for fri process.Øvrige artikler og ressourcer

Artikel om smuthuller i sagsbehandlingen
Blog-artikel om Helga Netværket
Artikel om fejl og smuthuller i familieretssystemet
Artikel med smuthuller og svagheder i familieretssystemet
Danmarks Statistik
Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær